Ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák forgalmazásának korlátozása

Ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák forgalmazásának korlátozása

Az Európai Parlament a 2019/1148-as rendeletben kívánta korlátozni azoknak a termékeknek az unión belüli forgalmazását, amelyeknek a hatóanyaga alkalmas lehet illegális robbanószerek előállítására (ezek a hatóanyagok az ún. robbanóanyag prekurzorok). A rendelet 2021. február 1-től lépett hatályba, az e napot követő vásárlásokra érvényes a szabályozás.

A rendeletben felsorolt, korlátozottan forgalmazható hatóanyagok egyike az ammónium-nitrát, amely több műtrágyában is megtalálható, ezért érinti különösen ezeket a termékeket az új szabályozás. 

Ennek értelében minden olyan az ammónium-nitrát hatóanyagú terméket, amelyben a nitrát tartalom a 15 %-ot eléri vagy meghaladja, csak a mezőgazdasági tevékenységet végzők vásárolhatják meg, ők is azzal feltétellel, ha megfelelően igazolják magukat, valamint írásban nyilatkoznak vásárlási jogosultságukról (vagyis, hogy szakmaszerűen mezőgazdasági tevékenységet végeznek) és meghatározzák, hogy mire kívánják felhasználni a megvásárolt terméket. 

Nekünk, mint ilyen termékeket forgalmazónak a termékek eladását nyilván kell tartanunk és a nyilvántartást 5 évig visszakereshető módon meg kell őriznünk.

A korlátozott forgalmazásban érintett műtrágyák pl. Pétisó, MAS 27, Linzer NAC 27, CAN 27. Ezen műtrágyák vásárlásának feltétele az itt található nyilatkozat hiánytalan kitöltése.

A szabályozást érintő terméket a vásárlónak – a vásárlást követően – figyelmet kell fordítani arra, hogy a terméket utólag is igazolható módon, valóban a meghatározott célra használta fel, illetve arra, hogy a megvásárolt termékeket úgy tárolja, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.